Navn: Jonas Hertel
Stilling: Administrerende direktør i Eiker Energi

– Hva er den største utfordringen i bransjen akkurat nå?
– Det er selvfølgelig det at vi sliter med nettkapasitet. Vi har områder der det er kø i nettet og man må være kreativ som netteier for å få til løsninger før de større tiltakene kommer. Det tar tid å etablere nytt nett, og det tar lenger tid enn det som er utviklingstakten på etterspørselssiden.

– Ellers er det det at vi nå klarer å tilpasse produksjonen, at vi forbereder vannkraften til energimarkedet vi opplever nå med store prisvariasjoner over døgnet. Da tenker jeg på mye uregulerbar kraft som kommer inn i nettet. Ganske mange kjører fortsatt med samme type produksjonsstrategi, så der tror jeg det er litt å hente.

– Hvordan løser vi nettkrisen?
– Det er en god del initiativer som går i dag på å lage samordnede planer med datautveksling. Elbits er et viktig initiativ der, og Statnett har en nøkkelrolle. Man skulle selvfølgelig ønske man ikke var i situasjonen man er i nå, men vi har stor fokus på utfordringen, og det vil være med på å sette fart. Økt samhandling på tvers er en nøkkel her.

– Hvem eller hva er den største hindringen for å få løst dette?
– Statnett har en viktig rolle i sentralnettet. Vi kan gjøre små tiltak, men det som virkelig monner, er den store utbyggingen i sentral- og regionalnettet.

– Du synes Statnett er for trege?
– Ja, vi ligger nok litt på hælene i forhold til utviklingen vi står i. Det går nok litt for seint, så man får håpe at man nå ser alvoret i det og speeder opp.

– Hva snakkes det for mye om i bransjen? Hva er vi for opptatt av?
– Jeg tror det er veldig bra at bransjen synes utad og at man har fått et større synlighet i det offentlige enn det man har hatt tidligere. Da jeg kom inn i den, var det en traust bransje som ikke var med i den offentlige debatten i særlig grad. Det er bra at mange er engasjert og interessert, men noe av utfordringen er vel akkurat det at det snakkes mye og gjøres for lite. Norge ligger bakpå i forhold til våre naboland når det gjelder investeringer i ny fornybar kraftproduksjon. Folk vil se handling!

– Hva ville du gjort hvis du fikk være energiminister for en dag?
– Da ville jeg ha gjort det jeg kunne for å få fortgang på alt som er av saksbehandling, på ting som ligger til konsesjon hos NVE. Jeg ville satt på nødvendig med ressurser hos NVE og sørget for at prosessene blir så smidige som mulig, så ikke gode initiativer havner i lange køer.

– Synes du alt går for tregt i bransjen?
– Det tar tid, og det tar for lang tid i forhold til situasjonen vi står i. Det er det ikke tvil om. Hvis vi skal være i nærheten av å nå målene vi har satt oss, må ting speedes opp i en helt annen takt.

– Hva er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?
– Sette ordentlig trykk på nettinvesteringene og sørge for kraftselskaper og investorer har stabile rammevilkår som er harmonisert med våre naboland. Her må man som det offentlige Norge se litt i krystallkula og legge til rette for å nå målene med ny fornybar kraftproduksjon.

– Jeg synes også regjeringen er for passiv i hvordan de tenker om kjernekraft. Det er greit at det er langt frem, men at man som nasjon kunne hatt mer offensiv tilnærming til det, hadde vært positivt.