– Spenningsoppgraderingen vi nå melder, legger til rette for industrivekst og økt forsyningssikkerhet i Grenlandsområdet og videre langs hele kysten. Det vil også gi økt forsyningssikkerhet for hele Østlandet ved at vi får fraktet mer kraft fra Sørlandet og oppover, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett, i en pressemelding.