Som Europower skrev fredag, har RME gitt beskjed til Statnett om at de ikke kan bruke flaskehals-inntekter til å kutte energileddet i nettleien.

– Ikke i tråd med forskriften, skriver RME (Reguleringsmyndigheten for energi).

At Statnett kuttet i energileddet ville bidratt til å kutte nettleien til ordinære nettselskaper, og dermed spare forbrukerne for utgifter.

– Umusikalsk

Knut Lockert i Distriktsenergi representerer små, lokale nettselskaper.