Nettoperatøren Ligrid AB vil gjennomføre en test fra klokken 11:00 til 21:00 på lørdag hvor alle forbindelser til Russlands strømnett vil bli fullstendig kuttet.

Strømmen på nettet vil da kun komme fra innenlandske kilder og import fra Sverige og Polen.

Målet er å teste det baltiske landets evne til å kutte sin siste gjenværende energiforbindelse til Moskva. Det melder Bloomberg.

– For første gang i historien

Sammen med Latvia og Estland har Litauen fokusert på å kutte sin energiavhengighet av Moskva ved å søke alternative forsyninger av olje, gass og elektrisitet.