I begynnelsen av desember anbefalte Statnett at strømmen fra Sørlige Nordsjø II (SNII) skal forbindes med radialkabel til Kvinesdal kommune i Agder.

Kriteriene for anbefalingen er hvordan havvind påvirker kraftsystemet, kostnader og langsiktig utvikling av havvind, ifølge Statnett selv.

Fra SNII skal det gå en kabel til land med kapasitet til å håndtere 1500 MW.

Men analysen fra Statnett er basert på feil prognoser for fremtidig strømforbruk i Vestfold og Telemark, mener Lede, som selv dekker dette området.