Det er ikke plass i strømnettet til at alle boligeiere monterer maksimalt med egenprodusert strøm. De lokale, lavspente strømnettene er ikke dimensjonert for å tåle at alle belaster nettet fullt ut samtidig.

Saken var først omtalt i Energiteknikk.

– Mengden solkraft som kan mates ut strømnettet er regulert med hovedsikringen for forbruket. Det lokale nettet er ofte dimensjonert for å tåle 50 prosent av den samlede kapasiteten av hovedsikringer i et område, forteller seksjonssjef i RME Torfinn Stulen Jonassen til Europower.