Innføringen av en ny nordisk balansemodell (NBM) for kraftsystemet er den største endringen i det nordiske kraftsystemet på mange år.

Bakgrunnen for den store satsingen er at kraftnettene i de nordiske landene er blitt vanskeligere å balansere.