Det siste halve året Norge vært i delt to, med svært dyr strøm i sør og tilsvarende billig i nord. Årsaken er at det ikke er sterke forbindelser mellom landsdelene.

Det er per i dag ingen 420 kV-forbindelser fra nord til sør i Norge. I dag kom det på plass en konsesjon som vil kunne forandre på dette.

OED melder at Statnett har fått konsesjon til å oppgradere linjen mellom Aurland til Sogndal.