– Med overføringene av flaskehalsinntektene har vi den tryggheten vi trenger for å redusere nettleien, sier Elvia-sjef Trond Skjellerud i en pressemelding.

I sum setter de ned nettleien med 750 millioner kroner for 2023.