– Med overføringene av flaskehalsinntektene har vi den tryggheten vi trenger for å redusere nettleien, sier Elvia-sjef Trond Skjellerud i en pressemelding.

I sum setter de ned nettleien med 750 millioner kroner for 2023. Ifølge Skjellerud utgjør det i snitt seks prosent lavere nettleie per kunde.

– Generelt ønsker vi fremover å respondere raskere når inntektene og kostnadene endres, og tilpasse nettleien deretter, sier Skjellerud.