Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Kaoset var komplett fredag morgen da Ap, Sp og SV avholdt pressekonferanse.

Den dreide seg om forliket om regjeringens strømstøtte-pakke, men i samme slengen hadde de tre partiene blitt enige om å «utsettelse av innføring av effekttariffer».

Dette er surrete nok i seg selv, men det skulle bli verre.

Vil forfølge lovligheten

På spørsmål fra pressen sa Terje Aasland (Ap) at det kun dreier seg om fristen for innføring.

– Det må være opp til selskapene hvordan de vil håndtere dette med nettleien innenfor det regelverket som til enhver tid gjelder, sa Aasland etter litt frem og tilbake.

Men så kom SVs Lars Haltbrekken inn fra sidelinjen.

– Hvis det er noen nettselskaper som vil prøve å innføre ordningen i ly av eksisterende forskrift, så tror jeg at de nettselskapene vil pådra seg et betydelig omdømme-problem. Og da vil vi forfølge saken og stille spørsmål ved lovligheten deres til å gjøre det, sa Haltbrekken.

Hva er dette for noe tull? En stortingsrepresentant som forsøker å stemple nettselskapene som lovbrytere - når det eneste de har gjort er å tilpasse seg regler Stortinget har pålagt dem?

Ubegripelig uttalelse

Å gjøre justeringer i nettleien har vært utredet i flere år. NVE la frem sitt første forslag i 2017. Deretter fulgte en lang prosess med flere høringsrunder. Den endelige forskriften ble fastsatt av departementet i juni i år, og fristen for innføring satt til 1. januar 2022.

På det grunnlaget har nettselskapene i fellesskap utviklet en modell innenfor de rammene som ble gitt.

Nøyaktig to uker før fristen går ut, med 8-9 arbeidsdagen igjen av året, kommer Haltbrekken med en ubegripelig uttalelse om at nettselskapene vil pådra seg et omdømme-problem - hvis de gjør noe som de inntil i dag var pålagt.

I ly av eksisterende forskrift

At Ap, Sp og SV utsetter fristen på så kort varsel er tullete nok i seg selv, men Haltbrekken sine antydninger er løsrevet fra all fornuft. Formuleringen «…i ly av eksisterende forskrift» er så rar som det er mulig å bli.

Ikke siden Sylvi Listhaug omtalte Stortinget som en barnehage og regjeringen som et fengsel, har vi hørt noe dummere fra en stortingspolitiker.

Det er flere måneder siden nettselskapene begynte å orientere kundene om det som kommer. Hva mener Haltbrekken at de skulle ha gjort?

Kanskje sendt ut følgende melding:

– Kjære kunder, fra nyttår kommer det en ny nettleie i tråd med krav fra myndighetene. Den er det lurt å sette seg inn i. Men vi må ta forbehold om at politikerne ombestemmer seg to uker før nyttår.

Må forstå intensjonen

Dette bildet ble tatt i starten av november. Da var Elvia i gang med å orientere kundene om den nye nettleien. Foto: Haakon Barstad

Å være uenig i innretning på den nye nettleie-modellen er legitimt. Det er sterke lobby-organisasjoner som jobber imot den.

Det er likevel politikernes ansvar å sørge for en ryddig prosess. Å gjøre slike vedtak rett før innføringen er det motsatt av ryddig.

Uansett - for å troverdig argumentere imot endringene, må man sette seg inn i intensjonene med den nye modellen. Hensikten er todelt.

Det første er at nettleien bedre skal avspeile kostnadene til nettselskapene. Det er å bygge nett som er dyrt, ikke å sende strøm gjennom ledningene. Det andre er å gjøre det lønnsomt å spre strømforbruket mer utover, for å redusere dyr utbygging.

Haltbrekken sitt hovedargument er den nye nettleien ikke oppmuntrer til enøk og egen strømproduksjon, men det er heller ikke intensjonen.

Det finnes ingen gode argumenter for at nettleien skal brukes som et politisk virkemiddel. Oppmuntring til enøk og solceller kan staten gi gjennom målrettede støtteordninger.

Foreslår en helt ny modell

En knapp måned før den nye nettleien blir innført, kom Haltbrekken selv med et helt nytt forslag i et brev til statsråden.

– En modell som burde testes ut er et tidsdifferensiert energiledd som utgjør minimum 75 prosent av nettleien i kombinasjon med et forståelig fastledd, skrev han.

Javel? Vil forbrukerne skjønne noe av det? Og avspeiler en slik modell de reelle kostnadene til nettselskapene? Nei, ikke noen av delene.

Det Haltbrekken tydeligvis ikke forstår er at nettselskapene har gjort store systemtilpasninger for å være klare når januar-fakturaen skal avregnes. En liten håndfull selskaper har varslet at de vil utsette, men som sjefen i Lnett uttrykker det:

– Jeg oppfatter prosessen som veldig rotete. Det er bare tilfeldigheter som gjør at vi har muligheter til å utsette. Fra mandag ville det ikke vært mulig, sier Håvard Tamburstuen til Europower.

For andre selskaper er det allerede umulig å gjøre endringer nå helt på tampen.

Fortsatt ikke vedtatt

Endringene Haltbrekken krever at selskapene skal forholde seg til, er fortsatt ikke vedtatt. Det er ventet at det endelige vedtaket skjer tirsdag.

Inntil da må aktørene forholde seg til det som ble sagt på en rotete pressekonferanse, uten å ha sett noe skriftlige materiale - for eksempel om når den nye fristen blir.

Knapt noen tar samfunnsoppdraget sitt mer alvorlig enn nettselskapene. Det burde Haltbrekken hatt respekt for. I stedet stempler han dem som potensielle lovbrytere fordi han selv endrer en forskrift på overtid.

Lars Haltbrekken er en respektert politiker. Så konstruktiv og kunnskapsrik som han vanligvis er, så er det en status han fortjener.

Men med disse uttalelsene har SV-politikeren pådratt seg et omdømme-problem.

Stortingsrepresentant Lars Haltebrekken (SV). Foto: Haakon Barstad