«Vi ser alvorlig på at uttakskunder ikke får tilknytning fordi det er manglende kapasitet i transmisjonsnettet», skriver RME i et strengt brev til Statnett.

RME viser til forskrift om nettregulering og energimarkedet, som fastslår at nettselskapene har en plikt til å...