Denne uken gikk høringsfristen for regjeringens forslag om å utvide ordningen med fordeling av flaskehalsinntekter ut.

Ordningen går i korthet ut på at nettselskaper i høyprisområder får ta del i Statnett ekstraordinære flaskehalsinntekter for å holde nettleien nede.