Det kom frem i et av innleggene på Nettkonferansen som pågår digitalt. Tore Langset, seksjonssjef for økonomisk regulering i RME, orienterte om endringene de vurderer å gjøre.

Europower Energi har tidligere