Det kom frem i et av innleggene på Nettkonferansen som pågår digitalt. Tore Langset, seksjonssjef for økonomisk regulering i RME, orienterte om endringene de vurderer å gjøre.

Europower Energi har tidligere skrevet om at RME vurderer å endre på inntektsramme-modellen. I dag fortalte Langset om den sannsynlige utviklingen.

Et hovedgrep er å erstatte antall linjekilometer og nettstasjoner med andre variabler. Langset la frem en illustrasjon for å forklare.

– Som dere ser av illustrasjonen har nettselskapene A og B likt antall kunder, likt antall linjekilometer og trafostasjoner, og likt strømuttak.