Fredag kom nyheten om at Statnett hever definisjonen av vanlig strømforbruk fra 1 MW til 5 MW.

Det innebærer at lokale nettselskap kan koble til nye virksomheter med inntil 5 MW effektuttak uten godkjenning fra Statnett først.

– Det betyr veldig mye, dette har vi ventet på utrolig lenge, sier Thea Øverli.

Hun er storkundekontakt i Lede, nettselskapet som dekker Vestfold og store deler av Telemark.

Øverli har ansvaret for å sortere nett-køen til selskapet, og har markert seg i debatten om hvilke kriterier som skal legges til grunn.

– At grensen økes til 5 MW betyr et ras av søknader som kan godkjennes. Det kommer til å bli mye saksbehandling på oss før jul, men det er vi veldig glade for, sier hun.

En forutsetning for 5 MW-grensen er at prosjektet har et årlig forbruk under 20 GWh. Ved jevnt høyt forbruk døgnet rundt, er grensen satt til 2,5 MW.

Ladestasjoner

I følge Statnett er det på landsbasis 270 søknader om tilkobling mellom 1 og 5 MW. 20 av disse ligger i søknadsbunken til Lede.

– Vi har praktisert 1 MW grensen veldig strengt, fordi det har Statnett sagt at vi skal gjøre. Nå vil rundt 20 av kundene våre kunne få ja på søknadene sine, sier Øverli.

Hun visste at endringen var på gang, og har videreformidlet det til kundene.

– De har ventet tålmodig på at det mest sannsynlig ville komme en endring som gjelder deres prosjekter, sier storkundekontakten.

De fleste av prosjektene mellom 1 MW og 5 MW er kommersielle ladestasjoner for personbiler.

– Den vanligste kapasiteten det søkes om for ladestasjoner, er i underkant av 2 MW, mens noen er større med 3-4 MW. Nå kan vi si ja til disse, forteller Øverli.

I oktober fikk Lede beskjed fra Statnett om at de frem til 2035 ikke kunne reservere mer nettkapasitet til nytt stort forbruk.

– Dette betyr kroken på døra for industriutvikling i Vestfold og Telemark, sa Lede-sjef Øivind Askvik da.

Nå er bekymringen litt mindre.

– Da vi fikk brevet fra Statnett, var en av de største bekymringene at bygging av ladestasjoner ville stoppe helt opp. Derfor er vi veldig glade for at MW-grensen nå blir økt, sier Øverli.

Nå kan det bli flere ladestasjoner i Vestfold og Telemark. Denne er allerede på plass ved Nevlunghavn i Larvik kommune. Foto: Haakon Barstad

– Situasjonen ikke lenger like kritisk

– Men dere må jo ha plass i nettet deres også.

– Det skal gå bra. De aktuelle prosjektene ligger spredt i nettområdet vårt, og vil mest påvirke distribusjonsnettet. Noen av prosjektene vil foreløpig få nei fra oss, men de fleste vil få ja, sier Øverli.

Det må gjøres lokale oppgraderinger, men tidshorisonten er da ett år, ikke ti år.

– Det vil ikke ta lang tid. De fleste stedene dreier det seg om å få på plass en ny kabel eller bytte en trafostasjon, sier hun.

I verste fall må Lede øke kapasiteten i regionalnett-stasjoner.

– Det ta kan ta litt lengre tid, men tiltakene i distribusjonsnettet vil stort sett kunne være gjort på under et år. Der det tar lengre tid kan vi løse det med tilknytning på vilkår. Poenget er at når Statnett har økt sin grense, er situasjonen ikke lenger like kritisk, sier hun.

Dermed gjør regelendringen til Statnett at ventetiden for å etablere ladestasjoner hos Lede er dramatisk redusert.

– Uten den nye grensen på 5 MW måtte ladestasjonene kanskje ha ventet til 2035. I de fleste tilfellene vil ventetiden nå være rundt ett år. Så vi er veldig fornøyd med denne endringene, sier Øverli.