Det viser statistikken «Nøkkeltall for nettselskaper». RME publiserte en oppdatert versjon denne uken, og tallene er fra årsskiftet 2021/2022.

Et av nøkkeltallene er nettkostnad. Dette er prisen nettkundene betaler for å få levert strømmen, inkludert både energiledd og fastledd. RME regner ut tallet ved å dele nettselskapets totale tillatte inntekt på mengde faktisk levert energi.

Tallet er oppgitt øre/kWh, og er uten moms og elavgift. Se nettkostnaden til hvert enkelt nettselskap i tabellene under.

Ti øre forskjell

Det er 82 nettselskaper med i oversikten.