Innbyggere på Oslos vestkant krever jordkabel: Kan koste 3 milliarder kroner ekstra

Kabel fra Sandvika til Smestad kan bli 3 milliarder kroner dyrere enn luftledning. Analyseselskap har beregnet at den samfunnsøkonomiske gevinsten er på 1,4 milliarder kroner.

Rolf Sverre Asp, Managing Partner i Oslo Economics, har regnet seg fram til at areal- og miljøgevinsten ved kabel fra Bærum til Oslo er 1,4 milliarder kroner. Merkostnadene ved kabel framfor luftledning er langt høyere.
Rolf Sverre Asp, Managing Partner i Oslo Economics, har regnet seg fram til at areal- og miljøgevinsten ved kabel fra Bærum til Oslo er 1,4 milliarder kroner. Merkostnadene ved kabel framfor luftledning er langt høyere.Foto: Oslo Economics
Publisert 7. November 2023, kl. 04.00Oppdatert 7. November 2023, kl. 09.59