NVE ga Statnett konsesjon til å bygge ny 420 kV luftledning fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo i 2021. Vedtaket ble påklagd til Olje- og energidepartementet (OED), som nå behandler saken.