Bakgrunnen er at det 1. november i fjor trådte i kraft en midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter.

Formålet med forskriften er omfordeling av flaskehalsinntekter fra Statnett til regionale og lokale nettselskaper for å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser.

Hvert kvartal skal Statnett rapportere hvor mye flaskehalsinntekter som er tilgjengelig til utbetaling, og RME skal på sin side beregne hvordan de skal fordeles underliggende selskaper.

De fordeles etter selskapenes beregnede nettapskostnader, men ordningen skal ikke dekke kraftpriser under 35 øre/kWh.