Statnett kunne fredag fortelle at de har reservert nettkapasitet til 675 MW nytt forbruk i Helgeland. Kapasiteten er i eksisterende nett og i nett som forsterkes med igangsatte tiltak i regionen.