Med snart åtte måneder virketid skulle man kunne si noe om den nye nettleiemodellen har noe effekt. Men nei, det er langt på vei umulig.

Kjersti Vøllestad, Elvia Foto: Elvia

Høye strømpriser og strømstøtten har vært så dominerende at den nye nettleien har forsvunnet helt i mylderet.

Kjersti Vøllestad i Elvia jobber med hvordan kundene reagerer på den nye modellen. Det er ikke en enkel oppgave.

– Med dagens kraftmarked er det vanskelig å skille ut hva som er årsaken til at noe skjer.