Statnett utarbeider nå planer for den videre utviklingen av sentralnettet fordelt på ti regioner rundt i landet. Onsdag presenterte selskapet statusen for området fra Sogn til Sunnmøre.

Et gjennomgående tema i statusmøtene som har vært til nå, har vært at nettet er sprengt og at det ikke er plass til å betjene all etterspørselen etter ny kraft og økt effekt.

Men på Nordvestlandet er tonen litt annerledes – selv om det også her er en rekke ønsker om mer strøm.