Handelskapasiteten på utenlandskablene kan kun begrenses ut fra et 24-timers driftsperspektiv

– Det å redusere handelskapasiteten er noe man skal gjøre for det neste driftsdøgnet for å ivareta driftssikkerheten.

Regelverket åpner kun for å begrense handelskapasiteten på utenlandskablene av hensyn til driftssikkerheten, og denne vurderes kun ut fra et 24-timers perspektiv.
Regelverket åpner kun for å begrense handelskapasiteten på utenlandskablene av hensyn til driftssikkerheten, og denne vurderes kun ut fra et 24-timers perspektiv.Foto: Gunhild Haugnes
Publisert 29. September 2021, kl. 05.43Oppdatert 29. September 2021, kl. 11.08