De høye strømprisene har fått mange til å reagere, og flere legger skylden på utenlandskablene. Senterpartiet og Rødt har også på politisk nivå tatt til orde for at kapasiteten bør begrenses av hensyn til norske strømpriser så lenge fyllingsgraden i vannmagasinene er så lav som den nå er.

Det har blitt kontant avvist av Olje- og energidepartementet. Tina Bru og departementet mener at det verken er mulig eller ønskelig å gjøre inngrep i strømeksporten av politiske hensyn.