BERGEN: Regjeringen har altså to forskjellige løp på gang som kan endre på grunnleggende prinsipper for nettselskapene.

Det første handler om hvilke næringsvirksomheter som skal få koble seg til først til nettet når det er tilkoblingskø.

Den andre prosessen handler om å endre på inntektsreguleringen for å gi nettselskapene sterkere incitament for å bygge nett tidligere.

Inviterer til samtaler

Som Europower har skrevet om tidligere, var statsråd Terje Aasland innom begge deler i sin tale til årskonferansen til Fornybar Norge:

– Vi kommer med en handlingsplan om nettutbygging i løpet av veldig kort tid.