Kabelforbindelsen mellom Sør-Norge og Nederland har kapasitet til å flytte 720 MWh strøm i timen. Det tilsvarer 720.000 kWh i timen. Kabelen har altså kapasitet til å eksportere årsforbruket til omtrent 36 boliger hver time.