Det mangler ikke på utfordringer for nettselskapene: Plassmangel i sentralnettet, konsesjonskø hos NVE, kommunal saksbehandling, nettregulering som bremser investeringene, innsigelser på luftledninger, mangel på fagkompetanse og lange leveringstider på utstyr gjør det krevende å få levert nok strøm til alle som vil ha.

Tross utfordringer, nettselskapene bygger nytt nett og oppgraderer eksisterende linjer for harde livet. Det er inntrykket Europower sitter med etter å ha vært i kontakt med Lnett, Elvia, Fagne, Tensio, Lede, BKK, Arva og Glitre. Alle de åtte nettselskapene melder om en økning i investeringene fra i fjor til år, med unntak av Glitre – som har en liten nedgang.