Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vil at nettselskapene skal rapportere ledetider for tilknytning til nettet. Det fremgår av et brev til Olje- og energidepartementet.

RME har ingen slik oversikt i dag, og vil derfor pålegge nettselskapene å rapportere om dette.

Det offentlige har ingen stor tradisjon for å være opptatt av etterspørsel. Heller ikke i nettbransjen. Nå er det tre og et halvt år siden etterspørselen etter strøm nærmest eksploderte over natten, i november 2019.

Allerede da var det logisk å kartlegge løpende hvor mange som etterspør hvor mye strøm og med hvilken effekt.