Tindra nett har blitt en del av Linja - og har med det blitt en del av strømnettet i Stranda kommune.

For nå har styrene i Linja og Tindra Nett vedtatt en fusjonsplan for sammenslåing.