Mørenett er i dag eid av Tafjord Kraft og Tussa, mens Linja er nettselskapet til SFE. Mørenett er storebror med 72.500 kunder, mens Linja i dag har 25.000 kunder.

Det er likevel Linja som blir navnet på det nye selskapet, siden det nye selskapet nå strekker seg ut av Møre-regionen.

Konsesjonsområdet vil strekke seg fra Askvoll kommune i Vestland fylke til Ålesund i nord på Sunnmøre. Totalt dekker det nye selskapet 18 kommuner.

Kan få tresifret antall kunder

Europower er kjent med at det også foregår en prosess med å få nabo-nettselskapet Tindra inn i nye Linja.