Den viktigste avklaringen i tirsdagens debatt kom Terje Halleland med. Selv om Frp går inn for at det ikke skal være noen unntak for kravet om funksjonelt skille, gjorde han det klart at Frp vil stemme for regjeringens forslag.

Det betyr at det vil bli unntak for alle virksomheter som har færre enn 10.000 kunder. Da komitéinnstillingen forelå meldte Europower Energi at dette var det sannsynlige utfallet, og nå har altså Halleland bekreftet det fra Stortingets talerstol.

– Vi ser få grunner til å skille mellom store og små selskaper.