Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene Energi har vært de viktigste aktørene i kampen mot funksjonelt skille, en kamp som har strukket seg over sju år.

Som Europower Energi skrev i går er det nå er avklart at kravet vil gjelde for alle selskaper med flere enn 10.000 nettkunder. Debatten i Stortinget gikk tirsdag, mens den formelle voteringen skjedde i dag torsdag.

Olje- og energiminister Tina Bru slo i debatten fast at kravet vil gjelde umiddelbart fra Stortinget har fattet sitt vedtak.

Ned i svelget på de store selskapene.