Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene Energi har vært de viktigste aktørene i kampen mot funksjonelt skille, en kamp som har strukket seg over sju år.

Som Europower Energi skrev i går er det nå er avklart at kravet vil gjelde for alle selskaper med flere enn 10.000