Europower får opplyst av saksordfører og komitéleder Ketil Kjenseth (V) at energi- og miljøkomiteen ikke kommer til å behandle saken før nyttår.

– Vi behandlet saken i komitémøte dag. Der ble det ikke flertall, hverken for regjeringens forslag om unntak for selskaper med færre enn 10.000