Det er Thema som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra RME.

Bakgrunnen er at RME er pålagt å med jevne mellomrom vurdere modellen for hvordan referanserenten blir satt.