Som Europower skrev i går vil Gudbrandsdal Energi Nett gi nettkundene 30 prosent på nettleien i mars, april og mai.

I NVE-statistikken «Nøkkeltall for nettselskapene» er GE Nett oppført med en merinntekt-saldo på 42 millioner kroner. Selskapet har altså tidligere krevd inn for mye nettleie i forhold til inntektsrammen, og «skylder» dermed kundene penger.

Tallet er imidlertid fra 2018. Når oppdaterte tall for 2019 kommer, vil merinntekt-saldoen til GE Nett være rundt 10 millioner kroner. Det får Europower opplyst av selskapet.