Fra 2019 til 2023 drev Å Energi sitt pilotprosjekt Norflex. Det Enova-støttede prosjektet hadde som mål å se hvordan bruk av fleksibilitet hos strømkunder kunne bidra til avlasting av strømnettet og bidra til et mer bærekraftig kraftsystem.