EU-kommisjonen jobber med regulering av strømmarkedet, og den norske regjeringen har sendt forslagene ut på høring i Norge.

Hovedbudskapet i de norske tilbakemeldingene er at man er svært fornøyd med at EU-kommisjonen ikke foreslår å endre på den grunnleggende markedsmodellen.

Det skal fortsatt være marginalprisen som setter spotprisen.

Men EU foreslår en lang rekke andre justeringer. Ett forslag er å kompensere havvindprodusenter med flaskehalsinntekter når nettkapasitet begrenser leveringen av kraft fra havvind.