Statnett arbeider for tiden med ti områdeplaner for den videre utviklingen av nettet. Denne uken holdes det siste dialogmøtet i prosessen, i Kristiansand fredag.

Statusrapportene Statnett har utarbeidet, dokumenterer den enorme etterspørselen etter mer strøm og større effekt.