Statnett arbeider for tiden med ti områdeplaner for den videre utviklingen av nettet. Denne uken holdes det siste dialogmøtet i prosessen, i Kristiansand fredag.

Statusrapportene Statnett har utarbeidet, dokumenterer den enorme etterspørselen etter mer strøm og større effekt.

Europowers gjennomgang av planene viser at det til sammen er etterspurt ganske nøyaktig 30 GW mer strøm. Om det skulle leveres hver time hele året, tilsvarer det et samlet nytt forbruk på over 260 TWh – nesten det dobbelte av hva Norge brukte av strøm i fjor.