Først en rask oppsummering av kjernen i saken: I dagens inntektsregulering er antall nettkunder, linjekilometer og nettstasjoner svært viktige faktorer.

De har stor betydning for hvor stor inntektsramme hvert enkelt nettselskap får.

I prosessen som pågår, blir det vurdert å skifte ut antall kunder, kilometer og stasjoner med helt andre faktorer.

I stedet for å telle linjekilometer, vurderer RME å regne på effekt, og distansen effekten blir fraktet.