Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Det er store forventninger til Strømnettutvalget, også kalt Nakstad-utvalget etter leder Nils Kristian Nakstad. Utvalget ble satt ned av daværende statsråd Tina Bru da hun la fram sin energi- og industrimelding i juni 2021.

Hovedoppgaven til utvalget er å finne ut hvordan nettutbygging kan skje raskere. De skal også vurdere samfunnsøkonomiske aspekt i utvikling av strømnettet.