Inntektsramme-modellen avgjør hvor høy nettleie hvert enkelt nettselskap kan kreve fra kundene. Modellen tar høyde for en lang rekke faktor.

Blant disse er antall kunder, antall linje-kilometer, antall nettstasjoner, lønnskostnader og topografiske forhold som skog, fjell, vind, kulde og øyer.