Inntektsramme-modellen avgjør hvor høy nettleie hvert enkelt nettselskap kan kreve fra kundene. Modellen tar høyde for en lang rekke faktor.

Blant disse er antall kunder, antall linje-kilometer, antall nettstasjoner, lønnskostnader og topografiske forhold som skog, fjell, vind, kulde og øyer.

I høst hadde Europower en gjennomgang av hvilke nettselskaper som jobber under de tøffeste forholdene. Gjennomgangen baserte seg på NVEs grunnlagsdata for inntektsrammen. Det er et enormt dokument med 42.000 Excel-celler, der de fleste er fylt med faktorer med åtte desimaler.