RME har nylig gjennomført endringer i inntektsmodellen til nettselskapene. Europower har i en serie saker sett på konsekvensene til hvert enkelt selskap (se spalte til venstre).

Disse endringene kan imidlertid være småtteri i forhold til nye endringer som er på gang. Prosessen med å lage en ny modell har allerede pågått et par år, og vil kunne være innført om tre-fire år.

Tre trinn

Inntektsrammen til hver selskap blir bestemt gjennom tre trinn.