På Statnetts høstkonferanse torsdag oppfordret Anne Sagstuen Nysæther Statnett og NVE/RME om å gjøre en regelendring.

Hun mener det ikke er riktig at alt nytt forbruk på over 1 MW må stå i kø for tilkobling.