Energikommisjonen oppfordret regjeringen lage en handlingsplan for energieffektivisering. Olje- og energidepartementet legger nå opp til at en slik plan skal legges frem senest sammen med statsbudsjettet for 2024. Etter et innspillsmøte tidlig i april, har nå interessenter sendt inn skriftlige innspill til handlingsplanen.

Kraftbransjen glimrer stort sett med sitt fravær, med Elvia som ett av få hederlige unntak. Landets største nettselskap mener at handlingsplanen for energieffektivisering bør omfatte tiltak som avlaster strømnettet, og peker særlig på støtte til lagring av strøm.