Elhuben kom i drift i februar 2019, og håndterer i dag 3,3 millioner aktive målepunkter.

Alle i bransjen kjenner funksjonene. Timesforbruk fra hvert målepunkt rapporteres hver dag, og videreformidles til nettselskap og strømselgerne for fakturering.