Det viser et brev organisasjonen har sendt til Olje- og energidepartementet.

– Distriktsenergi fremmer et forslag knyttet til skatt og likviditet, som likviditetsmessig kan bidra i retning av å få bygget nett raskere, heter det i brevet.

Knut Lockert vil at Terje Aasland skal endre avskrivningsreglene Foto: Fredrik Kveen

Sponheim

Det konkrete forslaget er å øke det skattemessige fradraget på nettanlegg fra 5 prosent til 20 prosent.

– Med 20 prosent vil nettselskapene få bedret finansieringsmulighetene både for reinvesteringer og nye anlegg, skriver daglig leder Knut Lockert, som har signert brevet.