Oversikten baserer seg på NVEsgrunnlagsdata for inntektsrammen. Det er et enormt dokument med 42.000Excel-celler, der de fleste er fylt med faktorer med åtte desimaler.

Europower har plukket ut de somhandler om naturmessige forhold for distribusjonsnettet. Kun ordinærenettselskaper med eksterne kunder er med i oversikten.

NVEs opplyser at dokumentet fortsatter under arbeid og endringer kan bli gjort før inntektsrammen for 2020 blirsatt.

  

Mestvind

Sandøy Energi som ligger i havgapetpå Mørekysten har de tøffeste vindforholdene. Selskapet som har knappe 1100nettkunder er oppført med faktoren 31 på vind.

  

 

Selskap

Mest vind

1

Sandøy Energi

31,00

2

Andøy Energi

30,92

3

Bindal Kraftlag

29,99

4

Lofotkraft

29,73

5

Nordkyn Kraftlag

29,59

  

Forklaringen på hva faktoren betyrer lang og kronglete, men det dreier seg om vindstyrke i meter per sekund.Indikatoren