Kraftselskapet Sira-Kvina installerte allerede for sju-åtte år siden en digital tvilling, det vil si en modell av virkeligheten på datamaskinen.

Bakgrunnen var at selskapet ønsket å unngå ukontrollerte svingninger i vannvegen under drift. Slike svingninger kan medføre en fare for å trekke inn luft i tunnelsystemene – noe som øker risikoen for skader på kraftverket.

– Den digitale tvillingen overvåker driften i sanntid og sørger for at systemet blir regulert på en måte som gjør at det ikke oppstår svingninger som kan skade vannvegen, sier produksjonssjef Einar Thygesen i Sira-Kvina til Europower.