Kraftselskapet Sira-Kvina installerte allerede for sju-åtte år siden en digital tvilling, det vil si en modell av virkeligheten på datamaskinen.

Bakgrunnen var at selskapet ønsket å unngå ukontrollerte svingninger i vannvegen under drift.