Det kommer fram i en pressemelding fra NVE torsdag.

I utgangspunktet skal konsesjonssaker som kommer inn til NVE tas til behandling i den rekkefølgen de kommer inn.

Nå ser NVE at det er behov for at enkelte saker prioriteres opp.