I et intervju med Stavanger Aftenblad, publisert på E24, forteller statsråd Tina Bru at det vil bli satt ned et hurtigarbeidende elektrifisering-utvalg ledet av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Utvalget skal vurdere hvordan man raskere kan utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg og kraftlinjer.

I intervjuet presenterer Tina Bru et mulig nytt prinsipp. Det skal ikke nødvendigvis være den som melder inn strømbehov først som får tilknytning, men den virksomheten som har størst nytteverdi.

– I dag går alle inn i den samme køen etter et førstemann til mølla-prinsipp.