Det har vært mye politisk diskusjon om eventuell bruk av hybridkabler for å tilknytte de kommende norske havvindparkene til land. Spørsmålet er kontroversielt fordi hybridkabler også kan brukes til utveksling av strøm mellom to land når det er ledig kapasitet fordi det ikke blåser nok til at vindparken utnytter hele kapasiteten.

Dette snakker ikke havvindbransjen så høyt om, men en omfattende gjennomgang Europower har gjort, viser at samtlige høringsinnspill fra bransjen argumenterer for at det er helt nødvendig med hybridkabler.