Et av temaene som ble tatt opp på energibransjens IT-konferanse på tirsdag var cyberangrep og cybersikkerhet i kraftbransjen.

– Det verste scenarioet er jo at vi ikke er i stand til å utføre systemdriften, altså styre kraftsystemet, sier Esben Gudbrandsen, direktør for informasjonssikkerhet i Statnett.