Energikonsernene Vidju og Ringerikskraft slo fra nyttår sammen nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett. Det nye nettselskapet får 60.000 strømkunder i de åtte kommunene Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Ringerike, Nore og Hole.